Het Zorg en WelzijnsInfoPortaal: betere afstemming in de zorg voor kwetsbare ouderen

Het Zorg en WelzijnsInfoPortaal: betere afstemming in de zorg voor kwetsbare ouderen

Productgroep Geron 2013-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De komende jaren neemt het aantal kwetsbare ouderen toe. Deze ouderen blijven langer thuis wonen, waar zij hulp krijgen van verschillende hulpverleners die werken voor meerdere zorg- en welzijnsorganisaties. Om optimale zorg te bieden is het belangrijk dat deze hulpverleners hun activiteiten goed op elkaar afstemmen. Maar deze afstemming blijkt in de praktijk niet eenvoudig te realiseren.