Hoofdstuk 2: Kindercriminaliteit zoals waargenomen door kinderen, politie en justitie

Hoofdstuk 2: Kindercriminaliteit zoals waargenomen door kinderen, politie en justitie

Productgroep Misdadigers van morgen?
3,95
Abonneeprijs: € 1,58

Omschrijving

Tot tien jaar geleden besteedden de politiek, het lokale gezag, de wetenschap en de media weinig aandacht aan twaalfminners die misdaden begaan. Sindsdien is dat duidelijk veran- derd. Dit hoofdstuk beschrijft de recente geschiedenis van kindercriminaliteit in Nederland zoals die behandeld wordt in beleidsnota’s, publieke uitspraken en onderzoek. Speciale aan- dacht besteden we aan kinderen die vanwege problematisch of delinquent gedrag in contact komen met politie en justitie. Helaas zijn er over kindermisdaad in ons land weinig gege- vens en statistieken beschikbaar. We beschrijven hier wat er wél bekend is over het vóórko- men van kindermisdaad en de ontwikkelingen daarin, ongeacht of er sprake is geweest van contact met de politie. Daaraan voorafgaand geven we eerst een korte, cijfermatige schets van de situatie in de Verenigde Staten.