Informele steun, de toekomst voor pleegzorg

Informele steun, de toekomst voor pleegzorg

Productgroep Sozio 2 2024
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Pleegouders die steun hebben aan andere pleegouders staan sterker in de zorg voor hun pleegkinderen. Dit is de essentie van Mockingbird: een werkwijze in de pleegzorg die in de Verenigde Staten en Engeland al veel succes heeft. Het Verwey-Jonker Instituut heeft een jaar lang onderzoek gedaan naar deze, voor Nederland nieuwe, aanpak.

De pleegzorg kampt al jaren met grote uitdagingen: er zijn te weinig pleeggezinnen en er stoppen meer pleegouders dan erbij komen.¹ Bovendien voelen pleegouders zich regelmatig onvoldoende gesteund en begeleid, zowel tijdens als na hun pleegouderschap.² En helaas eindigen nog te veel pleegzorgplaatsingen in een breakdown: een kind moet dan ongepland en onverwacht verhuizen... Jaarlijks eindigt in Nederland zo’n 2,5% van de plaatsingen in een breakdown. Zo’n 35% van alle pleegkinderen heeft een keer (of vaker) abrupt een pleeggezin moeten verlaten. ³ Voor kinderen is dit veelal een ontregelende tot traumatische ervaring. Ook voor het pleeggezin is het een heftige situatie; niet zelden stoppen pleegouders na een breakdown. En niet alleen de emotionele impact is groot; soms komt een kind na een breakdown in dure, residentiële zorg terecht.

Willen we dat meer pleegkinderen stabiel opgroeien, dan is het van belang om uitval bij pleegouders te verminderen en breakdowns te voorkomen. Mockingbird draagt eraan bij dat kinderen zich geborgen voelen in hun pleeggezin en dat pleegouders, die hun huis vrijwillig openstellen, hun zorg goed en met liefde kunnen blijven uitvoeren.

De kracht van de gemeenschap Bij Mockingbird staat de kracht van de gemeenschap centraal. Het idee is simpel: zes tot tien pleeggezinnen die bij elkaar in de buurt wonen, vormen samen een netwerk, ook wel constellatie genoemd. De spil van deze grote pleegfamilie zijn de hubhome pleegouders, vergelijkbaar met een opa en oma in een ‘normale familie’. De hubhome pleegouders zijn ervaren pleegouders met ruimte in hun hoofd en hart om pleeggezinnen te ondersteunen en met elkaar te verbinden.

Hun huis is een plek voor de pleeggezinnen om elkaar te ontmoeten, voor de kinderen om met elkaar te spelen of juist even tot rust te komen door geplande of ongeplande logeermomenten. In een Mockingbird constellatie vinden pleeggezinnen (h)erkenning, mentale en praktische ondersteuning en gezelligheid bij elkaar. Door deze onderlinge verbinding staan ze sterker en kunnen ze een stabiel thuis bieden aan de kinderen.