Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Geron 2012-2
2012
Gratis

Omschrijving

In dit nummer
1 Redactioneel | Ria Wijnen, Frits de Lange & Toon Verlaan
4 Krimpen als metafoor voor ouder worden | Elena Bendien
7 De medische zorg voor het oude lijf | Marcel Olde Rikkert
10 Omgaan met het oude lijf | Ria Wijnen & Christina Mercken
12 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück
13 De mythe van de aseksuele oudere | Aagje Swinnen
16 Interview met Rudi Westendorp | Christina Mercken & Jan Willem van de Maat
21 Geröngrafiek | Marleen Damman
22 Het oude lijf en de kunst | Willem Elias
26 Toegankelijke en veilige mobiliteit voor senioren | Ben Slijkhuis
29 Column | Christina Mercken De derde lantaarnpaal.
30 Over de ouderdom | Bert Keizer
33 Discussie
34 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück
35 Werken met gouden vrijwilligers op academisch niveau | Thijs Tromp
38 Burgerinitiatieven als noodzakelijk antwoord op de complexe samenleving | Hans van Ewijk
41 Boekbespreking | Henk A. Becker
44 Modellen voor het leven op oude dag? Romanpersonages als schets van de werkelijkheid | Joost van Vliet
47 Samen leven en samen zorgen in theorie en praktijk | Loes Hulsebosch
50 Gedicht | Ellen Warmond Sliep Uit
51 Column | Joep Dohmen Beheren en loslaten.
52 Aandacht voor levensvragen van ouderen bij zorgverleners | Nancy Van Ranst & Els Messelis
55 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück
56 Woodstock, woonvoorziening voor een bijzondere groep | Yvonne Witter
59 Licht op Later, twintig jaar onderzoek naar ouder worden | Noëlle Sant & Marja Aartsen Op de LASA-publieksdag delen LASA-onderzoekers hun kennis met ouderen en professionals.
62 Nationaal Programma Ouderenzorg | Albertine Stolk Bewegen en beleven voor mensen met dementie.