Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Geron 2013-2
2013
Gratis

Omschrijving

In dit nummer

1 Redactioneel | Max de Coole, Inge Klück & Els Messelis
Lokaal Ouderenbeleid

4 Het lokaal ouderenbeleid is dood. Leve de ouderenparticipatie! | René Schalk
Het veranderende 'psychologisch contract' tussen overheid en burger vergt nieuwe vormen van ouderenparticipatie.

8 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück/Angelique van Vondelen

9 Participatie van ouderen in lokaal beleid | Dominique Verté, Emily Verté, Liesbeth De Donder, Nico De Witte, Sarah Dury, An-Sofie Smetcoren en Tine Buffel
Ouderen actief betrekken in de lokale politieke omgeving vraagt om een actieve categoriale benadering in co-creatie met andere actieve stakeholders in de samenleving.

12 Gedicht | Huub Oosterhuis
Na de dood

13 Interview met Erik Dannenberg | Jan Willem van de Maat & Max de Coole
We moeten niet problematiseren wat onderdeel is van het gewone leven.

18 Nederland participatieland, ook voor ouderen? | Marja Jager-Vreugdenhil
In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn ouderen geen specifieke doelgroep.
Wat betekent dat voor het lokale ouderenbeleid?

21 Actieonderzoek: bouwstenen voor gemeentelijk ouderenbeleid | Tinie Kardol
Georganiseerde ouderen nemen de verantwoordelijkheid om de situatie van ouderen in de lokale samenleving goed voor het voetlicht te brengen.

24 Meldpunt veiliger Eeklo - op weg naar een veilige stad | Miranda Vandemaele
In Eeklo wordt actief burgerschap nadrukkelijk gestimuleerd en gefaciliteerd. Een knelpuntenwandeling leidde tot de inrichting van het meldpunt 'Veiliger Eeklo'.

27 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück/Angelique van Vondelen

28 Geröngrafiek | Hanna van Solinge
Lokaal bestuur vergrijst.

29 Discussie
Decentralisatie van zorgbeleid biedt gemeenten een gouden kans om te laten zien hoe het beter kan.

30 Column | Joep Dohmen
Lof der eenzaamheid

31 Ouder worden in de improvisatiemaatschappij | Piet Houben
Een interdisciplinaire en systeemtheoretische verkenning.

35 De zorg voor anderen: overheid en/ofgezin? | Lieve Vanderleyden en Marc Callens
Resultaten van een studie over informele en formele zorg in Vlaanderen en een aantal Europese landen

38 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück/Angelique van Vondelen

39 Doen bij Depressie helpt! | Roeslan Leontjevas & Debby Gerritsen
Een multidisciplinair zorgprogramma kan depressies bij verpleeghuisbewoners terugdringen.

42 Regie, een buffer tegen voortschrijdende beperkingen bij ouderen | Martijn Huisman & DorlyJH Deeg
Ouderen met een hogere mate van ervaren regie kunnen verlies van onafhankelijkheid beperken.

45 Preventief gezondheidsonderzoek onder hoogrisicogroepen van ouderen | Annemarie van Dijk
Voor ouderen van Turkse, Marokkaanse en Hindostaanse afkomst blijft het moeilijk om met preventief gezondheidsonderzoek gezondheidswinst te behalen.

48 Demotie en duurzame inzetbaarheid | Arie Stolk
Duurzame inzetbaarheid geeft ouder wordende werknemers perspectief en nieuwe loopbaankansen.

52 Ik sta hier met één been in het paradijs | Susan Hupkens, Eunice Willemstein, Marleen Goumans
In woongroep Jah Jireh in Rotterdam krijgen oudere Jehova's getuigen van geloofsgenoten de zorg die bij hen past.

55 Column | Christina Mercken
De onwetende specialist

56 Jonge Sla in de rusthuistuin | Johan Rotsaert & Sonja Focketyn
De band met de natuur herstellen kan voor rusthuisbewoners een belangrijke meerwaarde hebben.

59 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück/Angelique van Vondelen

60 De coöperatie en zelforganisaties van burgers, hoe zit dat nu eigenlijk in elkaar? | Ruud van Helden
Waarom voor zorginitiatieven voorkeur van de rechtsvorm van een cooperatie?

63 Nationaal Programma Ouderenzorg | Esther Rikkengaa
Ouderen in Zuid-Limburg langer eigen baas.

66 Boekbespreking | Kees Knipscheer
Leopoldina, Nationale Akademie der Wissenschaften (2010). More Years, More Life, Recommendations of the Joint Academy Initiative on Aging.

69 Boekbespreking | Joop Belderok
Ren Lantman (2012). Mijn verhaal doet er toe. Zingevingsondersteuning in welzijn en zorg.

71 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück/Angelique van Vondelen

72 Column | Arno Wip Driekus