Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Geron 2013-3
2013
Gratis

Omschrijving

In dit nummer

1 Redactioneel | Arie Stolk, Yvonne Witter & Toon Verlaan
Arbeidsparticipatie

4 Ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van ouderen | Arie Gelderblom
De netto participatie van ouderen is en blijft aanzienlijk lager dan die van andere leeftijdsgroepen.

8 Gesignaleerd | samengesteld door Inge Klück & Angelique van Vondelen

9 Duurzaam aan het werk | Tinka van Vuuren
Werkvermogen, employability en vitaliteit zijn schaarse menselijke hulpbronnen; evenzeer belangrijk als zorgvuldig met grondstoffen en het milieu omgaan.

12 Werkvaardig aan de kant: over inzetbaarheid gesproken | Ronald deLeij
'Werkvaardig en toch niet-inzetbaar. Wie daarin een paradox ziet neemt de verkeerde maatregelen.

15 Toename arbeidsdeelname ondanks slechtere gezondheid | Dorly Deeg & Kelly Reijs
Hoeveel en hoe snel de pensioenleeftijd omhoog kan hangt af van ontwikkelingen in ziekten en beperkingen van oudere werknemers.

18 Gedicht | Frank Koenegracht
Brief aan mijn moeder

19 Interview met Agnes Jongerius | Jan Willem van de Maat & Toon Verlaan
Eigenlijk weten we al lang hoe het moet.

24 Forever Young als aanjager voor debat | Conny Groot
Film kan als medium en aanjager van debat rond ouder worden fungeren. De filmfestivals Forever young laten dit goed zien.

27 De drievoudige A: Age, Aging en Agency | Monika Altenreiter & Klaus Posch
Agency is een betekenisvol begrip dat kan dienen om ouderen de kans en daadwerkelijke toegang te bieden om actief deel te nemen in onze samenleving.

30 Ouder worden in de doe-democratie | Kees Penninx & Yvonne Witter
Succesvolle burgerinitiatieven komen hindernissen tegen en vooruitgangsvallen.

33 Gesignaleerd | samengesteld door Inge Klück & Angelique van Vondelen

34 Families, van traditioneel naar samengesteld | Suzan van der Pas & Bianca Suanet
Familierelaties van ouderen zijn hechter maar ook complexer geworden.

37 Zonder omwegen: Meer wederkerigheid organiseren leidt tot behoud van solidariteit | Ingrid Doorten
Om de houdbaarheid van de formele arrangementen in de zorg te bevorderen - en daarmee ook de solidariteit tussen generaties - is het nodig om meer informele wederkerigheid te organiseren.

40 Gesignaleerd | samengesteld door Inge Klück & Angelique van Vondelen

41 Het Zorg en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP): betere afstemming in de zorg voor kwetsbare ouderen | Sarah Robben, René Melis & Marcel Olde Rikkert
Het ZWIP is een digitale overlegtafel die hulpverleners, kwetsbare ouderen en mantelzorgers kan helpen om de zorg beter af te stemmen.

44 'Je bent tweemaal kind en eenmaal volwassen' | Claudia Biegel
Zorgen voor je ouders, een kwalitatief onderzoek naar de beleving en bespreekbaarheid van dementie onder Turkse en Marokkaanse en Surinaamse migranten.

47 Nationaal Programma Ouderenzorg | Esther Rikkengaa
Lang Leve Thuis: actieve hulp en ondersteuning voor kwetsbare ouderen.

50 Column | Christina Mercken
Ouder worden doe je nu

51 Ouderen wonen langer thuis en kunnen hun problemen beter aan in woonservicegebieden | George de Kam
Wat hebben woonservicegebieden ouderen die op zichzelf willen wonen te bieden?

54 Ouderen in veilige handen | Ingrid Brons
In 2011 startte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Een stand van zaken.

57 Gesignaleerd | samengesteld door Inge Klück & Angelique van Vondelen

58 Demotie: hét HR-instrument van de toekomst? | Tanja Verheyen
Demotie is een goede oplossing om de employability van oudere werknemers te versterken, maar wordt op de werkvloer vaak maar moeizaam geaccepteerd.

61 Geröngrafiek | Ellen Dingemans
Doorstarten na pensioen.

62 Boekbespreking | Joost van Vliet
Piet-Hein Peeters en Cindy Cloïn. Onder het mom van zelfredzaamheid. Een journalistieke analyse van de nieuwe mantra in zorg en welzijn.

64 Column | Joep Dohmen
Hoe ouder hoe beter?