Inleiding in de jeugdcriminologie

Inleiding in de jeugdcriminologie

Productgroep Sozio 2 - 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De jeugdcriminologie is een fascinerend vakgebied. Niet alleen omdat er in de media en in de politiek veel aandacht voor criminaliteit van jongeren is, maar ook omdat het vakgebied zelf voortdurend in beweging is. Er doen zich nieuwe fenomenen voor, zoals op het gebied van cybercrime. Maar er worden ook steeds weer nieuwe inzichten ontwikkeld die relevant lijken voor de criminologische kennis en inzichten, bijvoorbeeld op het gebied van de hersenontwikkeling. Het is typerend voor de jeugdcriminologie dat hier kennis uit diverse vakgebieden bij elkaar komt, van strafrecht en criminologie tot sociologie, pedagogiek, psychologie en kinder- en jeugdpsychiatrie.

Na twaalf jaar werken met een superdikke pil van een boek over jeugdcriminaliteit voor het academisch onderwijs, waarbij al deze verschillende invalshoeken worden belicht door zo'n vijftig auteurs, vond ik het tijd om daarnaast ook een toegankelijk, 'draagbaar' boek over deze materie te schrijven voor het hbo en voor de beroepspraktijk. Lezers die zich verder willen verdiepen in een van de in dit boek besproken onderwerpen, verwijs ik graag door naar de meest recente editie van de zojuist genoemde dikke pil – Jeugdcriminologie: achtergronden van jeugdcriminaliteit. Lezers die meer willen weten over de manier waarop politie, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht reageren op jeugd criminaliteit, over de rol van de jeugdreclassering, over jeugddetentie of bijvoorbeeld over de relatie tussen jeugdstrafrecht en jeugdbescherming kunnen daarover alles vinden in de laatste editie van Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief.