Interview met Heleen Dupuis

Interview met Heleen Dupuis

Productgroep Geron 2009-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hans Simons, Zeeuw en politicus, is zoals hij het zelf verwoordt, van net na de oorlog en voor de ramp. Toch houdt hij zich met tweeënzestig niet bezig met zijn eigen ouder worden. Integendeel. Hij kijkt juist vooruit en wil zich bezig blijven houden met de thema's waar hij zich altijd voor interesseerde: onderwijs, gezondheidszorg en, vooral, de vraag hoe we de samenleving moeten inrichten. Over dat laatste heeft hij duidelijke ideeën. Volgens hem zou een terugtredende overheid die zich beperkt tot het stellen van algemene kaders stimuleren tot meer creatieve oplossingen en meer ruimte laten voor de regionale verschillen die er al zijn.