Jeugdhulp en de gemeente: een positief verhaal

Jeugdhulp en de gemeente: een positief verhaal

Productgroep Sozio 2 2024
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Vanaf 2015 heeft De Thuisbasis Sociaal Werk op kleine schaal een concept ontwikkeld voor goede kwaliteit jeugd hulp binnen het beschikbare budget. Aanvankelijk in de gemeente Montfoort en vanaf 2020 ook in de gemeente Oudewater. Voor de vijf gemeenten in de regio Utrecht-West heeft De Thuisbasis vanaf 2020 een voortrekkersrol in een van de proeftuinen van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

In dit artikel geef ik een beknopte beschrijving van dit concept. In beide gemeenten is jeugdhulp overwegend een positief verhaal. De cliënttevredenheid is gemiddeld genomen goed. Medewerkers werken graag voor de Stichting en hebben de ervaring dat ze werkelijk met hun vak bezig kunnen zijn. De samenwerking met huisartsen, politie, scholen en andere voorzieningen in de gemeenten is goed en dat geldt ook voor de samenwerking met de beschermingsinstellingen Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen. Er is een nauwe en positieve samenwerking tussen de Stichting en de gemeenten, zowel ambtelijk als bestuurlijk. We zien de gemeenten als medeontwikkelaars van het concept. Een niet onbelangrijk punt in dit geheel is dat de uitgaven voor de Jeugdwet voor deze gemeenten redelijk tot goed binnen de perken blijven. In de gemeente Oudewater zijn de uitgaven voor de Jeugdwet vanaf 2020 in enkele jaren tijd met meer dan 30% gedaald, zonder dat ook maar één keer het woord ‘bezuinigingen’ is gevallen.

Het concept van De Thuisbasis berust op een aantal eenvoudige, oude en bekende principes. Het is geen ingewikkelde constructie en we zien het ook niet als uniek. Omdat het gaat over de hele manier van denken over opvoeden en opgroeien, sociaal werk en de organisatie van het werk, is het niet goed mogelijk om het concept als geheel wetenschappelijk te vergelijken met andere werkwijzen. Ongetwijfeld zijn er meer plaatsen in het land waar in grote lijnen op deze manier wordt gewerkt. Ons doel is simpelweg: goede jeugdhulp binnen het budget. Een praktische en nuchtere aanpak brengt ons daarbij verder dan de zoveelste ‘nieuwe’ wondermethode. Echter, blijven bij de basis van het werk is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het is echt moeilijk om het eenvoudig te houden. Dat geldt zowel voor het werk in de uitvoering, als voor de organisatie en het beleid.