Kerncijfers jonge mantelzorgers in Nederland (16-24 jaar)

Kerncijfers jonge mantelzorgers in Nederland (16-24 jaar)

Alice de Boer Simone de Roos | 2022 | Sociaal en Cultureel Planbureau
Gratis

Omschrijving

De overheid zet vanwege de veranderende verzorgingsstaat en demografische ontwikkeling in op mantelzorg (Kooiker et al. 2019; Van Campen en Olsthoorn 2022). De zorgtaken komen ook bij jongeren terecht. Er zijn weinig landelijke cijfers over jongvolwassenen die hulp geven. In dit kerncijferrapport komen we, op basis van een grootschalig enquête-onderzoek in 2019 waaraan ruim 1.400 16-24-jarigen deelnamen, aan deze lacune tegemoet. Ongeveer een half miljoen jongeren van 16 tot en met 24 jaar biedt hulp aan een naaste met gezondheidsproblemen: in totaal gaat het om één op de vier jongeren. Het geven van hulp gaat vaak goed. Toch voelt een derde van de jongeren die hun zieke naaste helpen zich matig of ernstig belast. We brengen de cijfers uit in de landelijke Week van de Jonge Mantelzorger om jongeren, professionals en beleidsmakers te informeren over de meest recente gegevens.

Mantelzorg is de hulp die mensen geven aan een naaste met een gezondheidsprobleem.1 Dat kan een partner, ouder, kind, ander familielid, vriend of buur zijn die hulp nodig heeft vanwege lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen of ouderdom. Voorbeelden van hulp zijn begeleiding bij het regelen van afspraken, vervoer, gezelschap houden, administratieve hulp, hulp bij het huishouden, wassen en aankleden. Deze hulp gaat verder dan de zogenoemde gebruikelijke hulp, dat is de hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid van huisgenoten mag worden verwacht. Eerder publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over scholieren van 12-16 jaar met een inwonend ziek gezinslid (De Roos et al. 2020). Daaruit bleek dat deze scholieren een risico lopen op een lager welbevinden. In de media zien we ook zorgen over deze groep en jongvolwassen helpers. Zie bijvoorbeeld: ‘De patiënt van de toekomst’, ‘Er zitten best grote vragen vast aan onze keuzes voor Wouter’2 , ‘Geef de jonge mantelzorger dezelfde kansen als een topsporter’..