Krimp en vergrijzing

Krimp en vergrijzing

Productgroep Geron 2012-3
Frans Thissen | 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Krimp en vergrijzing zijn nauw met elkaar verweven en kenmerkend voor perifeer gelegen plattelandsgebieden en dorpen. De relatie tussen bevolkingsdaling en voorzieningen blijkt minder eenvoudig dan vaak wordt aangenomen. Uiteindelijk gaat het erom of de omgeving door ouderen als passend wordt ervaren. Als krimp de kwaliteit van de omgeving aantast zal dat vooral door ouderen als een probleem worden ervaren.