Kwaliteit van eten: meer dan gezonde voeding alleen

Kwaliteit van eten: meer dan gezonde voeding alleen

Productgroep Geron 2011-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De kwaliteit van eten betreft zowel de voedingskundige kwaliteit van de maaltijd als de beleving van de maaltijd (het voedsel én de activiteit/handeling/gebeurtenis) door het individu. Zowel op fysiek, psychisch als sociaal vlak geldt namelijk dat 'goed eten' bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Naarmate mensen ouder worden, veranderen voedingsbehoeften en vaak ook de omstandigheden waarin een maaltijd wordt genoten. De gezinssamenstelling wijzigt zich (en dus ook de tafelgenoten), mobiliteit vermindert en de smaak- en geurbeleving verandert. Ook in de maaltijdbereiding treden soms veranderingen op: veel ouderen maken immers gebruik van maaltijdvoorzieningen.