Geron 2011-4

Geron 2011-4

2011

Omschrijving

Aan tafel

Aan tafel

De ouderenzorg in Nederland verkeert in een crisis. Dubbele vergrijzing: steeds meer ouderen, met steeds meer handicaps en steeds minder jongeren om voor hen te zorgen. Dit loopt vast, fysiek en financieel. Kaasschaafmethodes, mechanisatie, ict en robotisering helpen weinig of werken zelfs averechts. Eenzaamheidsproblemen met hun verlammende en depressieve werking blijken namelijk het belangrijkste probleem in de ouderenzorg. Cure (er valt weinig te cureren) en care (afsoppen, schoonmaken, 'voeren'), waar het geld nu naar toe gaat, helpen dit probleem niet.
Meer info
3,90
Aan tafel

Aan tafel

Wijkrestaurant Rijn & Vliet in Leiden is sfeervol en voor iedereen
Meer info
3,90
Boekbespreking: Marion Duimel & Ingrid Meijering. Wat ik later wilde worden. Ouderen in hun droomberoep

Boekbespreking: Marion Duimel & Ingrid Meijering. Wat ik later wilde worden. Ouderen in hun droomberoep

Marion Duimel & Ingrid Meijering (2011). Wat ik later wilde worden. Ouderen in hun droombe-roep. Den Haag: Stichting GetOud (108 pagina's, € 24,50, ISBN : 978 90 816560 1 6).

Wat ik later wilde worden is een droomboek. Duimel en Meijering hebben zesenveertig ouderen in woonzorg en welzijnsinstellingen gevraagd hun jongens- en meisjesdromen in herinnering te roepen. Nadat ze hun verhaal verteld hadden, is er bijpassende kleding en entourage gezocht, zodat Duimel ze op de foto kon zetten.
Meer info
3,90
Boekbespreking: Marja Stuifbergen. Filial obligations today. Moral practice, perception and ethical theory

Boekbespreking: Marja Stuifbergen. Filial obligations today. Moral practice, perception and ethical theory

Marja Stuifbergen (2011). Filial obligations today. Moralpractice, perception and ethical theory. Proefschrift Universiteit van Utrecht (185 pagina's, ISBN: 978 90 5335 355 4).


In Nederland verlenen ruim tweeënhalf miljoen mensen meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden mantelzorg. Veertig procent geeft deze steun aan een (schoon)ouder. Een belangrijke vraag is hoe deze vorm van zorg zich • de komende decennia zal ontwikkelen in een samenleving die naar verwachting in 2040 voor een kwart uit 65-plussers zal bestaan. Dit gegeven, samen met veranderende familiestructuren en toenemende bezuinigingen op de zorg, levert de discussie op welke rol volwassen kinderen moeten spelen in de zorg
voor hun ouders. En vooral: zijn deze kinderen verplicht dat te doen?
Meer info
3,90
Chocolademousse

Chocolademousse

Column - Chocolademousse
Meer info
3,90
Dat ouderen genieten van eten is belangrijker dan dat ze gezond eten

Dat ouderen genieten van eten is belangrijker dan dat ze gezond eten

vooral lekker samen eten
Gezond eten is primair een instrumentele activiteit, bepaald door normen die anderen, zoals de overheid en de gezondheidszorg, hebben bedacht. Genieten van gezond eten is weggelegd voor hen die intrinsieke motivatie putten uit het doel 'gezond leven om langer te leven'. Die intrinsieke motivatie is bij veel ouderen niet meer of nauwelijks aanwezig, omdat eerder genoemd doel minder relevant is. Wél van belang is voor hen dat men kan genieten van eten als vooral een sociale activiteit. De (be)lonende en dus motiverende aspecten zijn dan vooral aanwezig in 'samen lekker eten', in een gezellige entourage en veel minder in het voordeel van een gezond leven.
Meer info
3,90
De babyboomgeneratie tussen geven en nemen, een blik in de spiegel

De babyboomgeneratie tussen geven en nemen, een blik in de spiegel

De generatie die tot de verbeelding spreekt èn discussie oproept, is de babyboomgeneratie, ook bekend als protestgeneratie. Wie zijn zij? Een zoektocht naar de gedeelde ervaring van generatiegenoten.
Meer info
3,90
Een pestprotocol voor ouderen?

Een pestprotocol voor ouderen?

"Het is werkelijk elke dag raak. Gewoon om te pesten. Om half tien drinkt het personeel koffie en om drie over half tien belt mw. K: ze moet naar de wc. Ze doet het er om..."
"Nou dat zal wel wat meevallen" "Op zondag drinken we altijd een halfuur later koffie. Dan belt ze om drie over tien.."'
Natuurlijk bedoelt het Nationaal Ouderenfonds iets anders als het fonds het heeft over pestgedrag. Maar toch... Het huidig protocol geeft aanleiding tot niet veel meer dan symptoombestrijding.
Meer info
3,90
Eetlust bevorderen vergt integrale aanpak

Eetlust bevorderen vergt integrale aanpak

Oud of jong, ieder mens moet eten en drinken. Het gaat om zo'n alledaagse bezigheid, zoiets gewoons, dat we vaak nauwelijks stilstaan bij de betekenis die bijvoorbeeld de warme maaltijd in ons leven heeft. Eten en drinken vormen echter een complex geheel van smaak en andere ervaringen. Op oudere leeftijd vergt het soms aparte aandacht om de eetlust en het eetgenot te bevorderen.
Meer info
3,90
Gedicht

Gedicht

Oud in Overijssel
Meer info
3,90
Gerongrafiek

Gerongrafiek

Buitenlandse maaltijden staan steeds vaker op het menu in Nederlandse huishoudens. Een blik in de kooktijdschriften zegt genoeg: de Hollandse pot concurreert stevig met allerlei exotische gerechten.
Meer info
3,90
Gesignaleerd

Gesignaleerd

Recensies
Meer info
3,90
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

inhoud

98 Van de redactie Kolom
100 Mannen gezocht | Bert Krapels
Wat heet ouderbegeleiding?
101 Interview met lector Katie Lee Weille | Pieter Remmerswaal

Alledaags ouderschap
107 Pijnlijke lessen | Parel van Panama

Thema: angst in de jeugdzorg
109 Inleiding op het thema | Ria van Asselt, Trudy van Harten en Pieter Remmerswaal
111 Angsten van een moeder | Marga
114 Dilemma's, lastige keuzes en besluiten in de gezinsvoogdij - een casus | Ria van Asselt
119 Salomonsoordeel | Taylor, Becket en McKeique
125 Werken met angst | Herman Baartman

Tussen Scylla en Charybdis
142 Hoeveel vaders en moeders mishandelen | Alice van der Pas

Literatuur
153 Handboek Systeemtherapie | Alice van der Pas
163 Geduldig gereedschap | Gwen Marcelis-Eerdmans
167 Nota Bene
Meer info
3,90
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

In dit nummer
Meer info
3,90
Interview met Cees Helder

Interview met Cees Helder

Cees Helder wist als eerste chef-kok in Nederland drie Michelinsterren in de wacht te slepen en zette daarmee Nederland op de gastronomische wereldkaart. Ondanks zijn successen bleef de boerenzoon uit Starnmeer nuchter en bescheiden. Koken ziet hij als een ambacht, dat vaak ten onrechte tot kunst wordt verheven. Hij staat met beide benen op de grond. Ook wat betreft de ouderdom, een volgens hem niet al te prettig voorland. Hij ziet een parallel met wijnen en kazen. Op een gegeven moment worden ze niet meer beter met de tijd, maar vervallen ze. En dus is hij niet meer zuinig op de wijnen in zijn wijnkelder, maar drinkt hij ze juist nu op, nu ze nog lekker zijn en nu hij er nog van kan genieten.
Meer info
3,90
Je bent wat je eet

Je bent wat je eet

Voeding en eetgewoonten zijn belangrijke elementen van iemands identiteit. Wat, waar en hoe we eten zegt iets over wie we zijn, onze plek binnen de maatschappij en onze kijk op het leven. Een kwalitatief onderzoek uit 2005 geeft inzicht in de beleving van voeding en cultuur van Turken en Marokkanen en de invloed van migratie hierop. Dit onderzoek was onderdeel van een promotietraject en werd uitgevoerd met financiële steun van ZonMw.
Meer info
3,90
Kwaliteit van eten: meer dan gezonde voeding alleen

Kwaliteit van eten: meer dan gezonde voeding alleen

De kwaliteit van eten betreft zowel de voedingskundige kwaliteit van de maaltijd als de beleving van de maaltijd (het voedsel én de activiteit/handeling/gebeurtenis) door het individu. Zowel op fysiek, psychisch als sociaal vlak geldt namelijk dat 'goed eten' bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Naarmate mensen ouder worden, veranderen voedingsbehoeften en vaak ook de omstandigheden waarin een maaltijd wordt genoten. De gezinssamenstelling wijzigt zich (en dus ook de tafelgenoten), mobiliteit vermindert en de smaak- en geurbeleving verandert. Ook in de maaltijdbereiding treden soms veranderingen op: veel ouderen maken immers gebruik van maaltijdvoorzieningen.
Meer info
3,90
Life review: remedie tegen voltooid leven?

Life review: remedie tegen voltooid leven?

Als mijn moeder ons voorlas voor het slapen gaan, eindigde ze altijd met de zin: "En toen kwam er een olifant met een lange snuit en die blies het verhaaltje uit". Ik kan u verzekeren dat deze olifant niet op onze sympathie kon rekenen. De discussie over het 'voltooide leven' riep de herinnering aan deze ruwe olifant weer bij me wakker. Welke lange snuit blaast het verhaal van ons leven uit?
Meer info
3,90
Misschien leefden ze verkeerd...

Misschien leefden ze verkeerd...

Column - Misschien leefden ze verkeerd
Meer info
3,90
Nationaal Programma Ouderenzorg

Nationaal Programma Ouderenzorg

Een relatief nieuw type onderzoek, het ontwikkelings- of transitie-onderzoek, vormt de kern van de projecten die worden uitgevoerd in het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO).
Meer info
3,90
Nationaal Programma Ouderenzorg

Nationaal Programma Ouderenzorg

In 2050 is 22% van de wereldbevolking ouder dan 60 jaar. Wat is het beste beleid in een vergrijzende samenleving? Hoe kunnen we de zorg voor kwetsbare ouderen verbeteren? ILC Zorg voor Later in samenwerking met Leyden Academy on Vitality and Ageing, ZonMw en Vilans bogen zich met internationale professionals over deze vragen.
Meer info
3,90
Online ontmoetingen over eten

Online ontmoetingen over eten

Goedenwel.nl is een online sociaal netwerk voor 55plussers met ruim 41.000 leden. Op de website kunnen mensen elkaar online ontmoeten op basis van gedeelde interesses. Eten en voeding is een thema dat leeft onder de deelnemers. Dat blijkt uit een recent onderzoek onder de leden.
Meer info
3,90
Pensionering en de levensloop: een sociologische blik

Pensionering en de levensloop: een sociologische blik

In de huidige pensioendiscussie gaat het veelal om afwegingen van financiële aard en gezondheid. Deze factoren komen prominent aan de orde in het werk van economen. In dit artikel wordt vooral ingegaan op het feit dat pensionering ook afhankelijk is van de sociale context en is ingebed in de totale levensloop.
Meer info
3,90
Privacy in het leven van ouderen

Privacy in het leven van ouderen

Je wordt geboren, neemt wat onbeholpen stapjes, je eerste tandjes komen door. Je kirt vrolijk als je moeder je onder de douche stopt en als je vader je met je nog natte haren in de lucht gooit en net op tijd weer opvangt. Je staat op wanneer je dat gezegd wordt; je gaat slapen wanneer je dat gezegd wordt. Maar langzamerhand begin je zelfstandig te worden, je ontdekt de wereld om je heen en krijgt zowaar een eigen willetje. En dan, zo rond je puberteit, slaan alle stoppen door. Je trekt je niets meer aan van de regels van je ouders, je gaat en staat waar je wilt en de deur van je kamer gaat op slot: dat is voortaan jouw domein. Volwassen worden betekent vrijheid claimen, autonoom zijn en je privacy afdwingen. Deze zaken zijn essentieel voor een goed bestaan en gelden lange tijd als onproblematisch, maar naarmate je ouder wordt komen deze vanzelfsprekende waarden steeds meer onder druk te staan: je wordt weer onder de douche gestopt, je moet weer gaan slapen wanneer je dat gezegd wordt, je moet je weer schikken naar de regels van anderen.
Meer info
3,90
Redactioneel - Eten: Toen de keuken nog geen kookeiland was

Redactioneel - Eten: Toen de keuken nog geen kookeiland was

In 1973 verscheen het boekje Wat doen we met moeder met de feestdagen van Harriët Freeser.

Meer info
Gratis
Veranderingen in eetcultuur en maatschappij in Nederland

Veranderingen in eetcultuur en maatschappij in Nederland

Eten speelt een centrale rol in het leven van mensen. Zonder eten geen leven. Zonder eten evenmin enige vorm van samenleven. Eetgewoonten en maaltijden structureren de dag en het samenzijn. Wie bereidt het voedsel en wie zit er mee aan tafel thuis? Of eten mensen op andere plekken, alleen, en wellicht onderweg?
Meer info
3,90