Laaggeletterdheid begrijpelijk zijn is best moeilijk

Laaggeletterdheid begrijpelijk zijn is best moeilijk

Productgroep Sozio 3 Buitengewoon normaal 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Praten en schrijven lijkt zo gemakkelijk. Toch neemt het aantal laaggeletterden toe. Het is belangrijk dat iedereen informatie begrijpt, ook mensen met lage taalvaardigheden. Daarin is nog veel winst te behalen. Huub Wiltschut interviewde Enid Reichrath over dit belangrijke onderwerp.

Wat is laaggeletterdheid?

Enid: ‘Laaggeletterdheid doet zich voor bij mensen die, om welke reden dan ook, moeite hebben om schriftelijke informatie om te zetten in juist handelen. De meesten van hen kunnen wel lezen en schrijven, maar de informatie niet omzetten in wat als (re)actie van hen verwacht wordt. Laaggeletterdheid kan veroorzaakt worden door een (licht) verstandelijke beperking, maar bijvoorbeeld ook door niet-aangeboren hersenletsel, omdat Nederlands niet de moedertaal is, men in een taalarme omgeving opgegroeide, of door een combinatie van die factoren.’

Laaggeletterdheid kan onder andere blijken doordat informatie niet goed verwerkt is. Iemand wordt bijvoorbeeld via een brief uitgenodigd voor een gesprek bij de gemeente. De persoon verschijnt niet op de juiste dag, niet op het afgesproken tijdstip óf heeft niet de juiste papieren bij zich. Enid: ‘Dat is ineffi - ciënt en levert de burger en de ambtenaar problemen op.