Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning

Productgroep Geron 2009-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Met de (her)ontdekking van de mantelzorg - eind negentiger jaren van de vorige eeuw - werd een nieuwe functie ontwikkeld: mantelzorgondersteuner. Enkele Hoge Scholen - Utrecht, Rotterdam - bieden een post-HBO opleiding mantelzorgondersteuning aan. Uit een brochure: 'Het kenmerkende hierbij is, dat de mantelzorgconsulenten/-makelaars geen specialisten zijn, maar juist heel generalistisch operen. De ondersteuning kan gericht zijn op de individuele mantelzor-ger of juist op het systeem (...) Acties en interventies kunnen ook gericht zijn op externe actoren.' In dit artikel leggen achtereenvolgens een mantelzorgconsulent en een mantelzorgmakelaar uit wat zij precies doen. Om het beeld te completeren vertelt ook een Omtinker uit Friesland, die zich richt op de cliënt en diens omgeving/mantelzorgers, wat hij doet.