Meldpunt veiliger Eeklo -op weg naar een veilige stad

Meldpunt veiliger Eeklo -op weg naar een veilige stad

Productgroep Geron 2013-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een lokaal bestuur is de overheid die het dichtst bij de burger staat. Om die reden wordt dit bestuursniveau ook het meest geconfronteerd met de ontevredenheid van burgers. Hierop kan geanticipeerd worden door te investeren in de kwaliteit, toegankelijkheid en klantvriendelijkheid van bestuur & dienstverlening. Een andere manier om pro-actief te handelen, is door actief burgerschap te stimuleren en faciliteren.