Migratie en pensioenen

Migratie en pensioenen

Productgroep Geron 2009-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De afgelopen decennia was toenemende internationalisering van grote invloed op de AOW (de Algemene Ouderdomswet) die de verplichte, collectieve ouderdomspensioen regelt in Nederland. Doordat volledige AOW alleen wordt bereikt als iemand vijftig jaar in Nederland heeft gewoond, is er een sterke toename van het aantal AOW'ers met een onvolledig AOW-pen-sioen. Dit heeft ook gevolgen voor het aantal 65-plussers dat een beroep doet op aanvullende bijstand. De bedoeling is dat de aanvullende bijstand voortaan wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die ook de AOW uitvoert.