Nationaal Programma Ouderenzorg

Nationaal Programma Ouderenzorg

Productgroep Geron 2010-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De tijd dat een oudere zijn gezondheidsproblemen alleen met zijn huisarts besprak, is voorbij. De vergrijzing en daarbij horende multimorbiditeit vragen om verregaande samenwerking tussen alle zorgdisciplines. Maar hoe verlies je in die wirwar de oudere niet uit het oog? Door niet alleen het herstel van de gezondheid, maar vooral ook het welbevinden van de patiënt centraal te stellen, denken onderzoekers van twee onderzoeksprojecten in Groningen.