Nieuwe wegen naar vraaggericht werken

Nieuwe wegen naar vraaggericht werken

Productgroep Geron 2009-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De omkering naar een meer vraaggerichte zorg wordt in het algemeen door alle partijen onderschreven en toegejuicht. Hoe kan het beste invulling gegeven worden aan een zorgaanbod dat uitgaat van de behoeften van ouderen?