Onbegrepen. Onaangepast. On(be)handelbaar?

Onbegrepen. Onaangepast. On(be)handelbaar?

Productgroep Sozio 4 - 2016 (Special LVB)
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Stel, je hebt als beroepskracht of instelling een jongere als cliënt met een verstandelijke beperking, die gedragsstoornissen vertoont en worstelt met zijn verleden en zijn gezinssysteem. Wat vraagt de behandeling van deze ‘on(be)handelbaren’ van je?