Sozio 4 - 2016 (Special LVB)

Sozio 4 - 2016 (Special LVB)

Omschrijving

‘Elk gezin moet hier hard werken’

‘Elk gezin moet hier hard werken’

In Friesland wonen gezinnen waarvan één of beide ouders een licht verstandelijke beperking hebben samen in één straat. Anderhalf jaar krijgen ze een zeer intensieve behandeling. Werkt dat? vraagt Sozio aan manager Esther Nicolaï.
Meer info
3,90
Cliënt én hulpverlener kunnen méér

Cliënt én hulpverlener kunnen méér

Wat zou er gebeuren als je jongeren met een licht verstandelijke beperking vooral aanspreekt op hun positieve kenmerken, zonder hun beperkingen te negeren? Uit een recent Nederlands onderzoek blijkt dat een positieve aanpak nieuwe handvatten biedt.

Meer info
3,90
De worsteling - Hoe leer je Mohamed zelf te kiezen?

De worsteling - Hoe leer je Mohamed zelf te kiezen?

Een van de kenmerken van een justitiële jeugdinrichting is geslotenheid. Jongens variërend in leeftijd en culturele kenmerken, allemaal met hun eigen problematiek, verblijven in een groep van gemiddeld tien jongens. Mohamed is nieuw in de groep. Met zijn vijftien jaar is hij de jongste van de groep. Hij zit voor de eerste keer vast. Mohamed komt naïef over, lijkt beïnvloedbaar en niet zelfverzekerd.
Hij lijkt de bevestiging van anderen nodig te hebben om zich goed te voelen over zichzelf.
Meer info
3,90
Digitaal aansluiten bij belevingswereld

Digitaal aansluiten bij belevingswereld

Jouw Omgeving maakt digitaal behandelen mogelijk én zorgt dat iedereen die betrokken is bij een cliënt belangrijke informatie kan delen. Is dit digitale hulpmiddel straks onmisbaar in de behandeling
van LVB'ers? Ja, zegt Niels Bloembergen.
Meer info
3,90
Onbegrepen. Onaangepast. On(be)handelbaar?

Onbegrepen. Onaangepast. On(be)handelbaar?

Stel, je hebt als beroepskracht of instelling een jongere als cliënt met een verstandelijke beperking, die gedragsstoornissen vertoont en worstelt met zijn verleden en zijn gezinssysteem. Wat vraagt de behandeling van deze ‘on(be)handelbaren’ van je?
Meer info
3,90
Realistisch beeld van zelfredzaamheid

Realistisch beeld van zelfredzaamheid

In hoeverre berust de zelfredzaamheid van cliënten op eigen kracht en in welke mate krijgen zij ondersteuning van hun netwerk en/of professionals? De ZRM-Krachtenwijzer toont de krachtenverdeling in de verschillende levensdomeinen in één oogopslag en voorkomt zo dat mensen met een licht verstandelijke beperking worden overschat.
Meer info
3,90
Sozio 4 - 2016 (Compleet nummer)

Sozio 4 - 2016 (Compleet nummer)

Sozio 4 - 2016 (Compleet nummer)
Meer info
9,95
Wat ging er mis met Christel?

Wat ging er mis met Christel?

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben doorgaans weinig zelfvertrouwen, zijn gemakkelijk te beïnvloeden en hebben moeite met het stellen van grenzen. Volgens Piet Geert Nicolay is inzicht in hun gedrag een vereiste als je hun weerbaarheid wilt bevorderen én hen met plezier wilt laten werken.
Meer info
3,90
Zelfvertrouwen bij elkaar boksen

Zelfvertrouwen bij elkaar boksen

Voor LVB’ers is sporten een uitstekende manier om sociale vaardigheden te leren. Sozio-redacteur Huub Wiltschut gaat op bezoek in Almere, waar Henk ter Haar en Mark Mulder zich samen met deze jongeren in het zweet werken. ‘Onze ervaringen in de jeugdhulpverlening zijn onze beste leerschool geweest.’

Beroepskwaliteiten
Niet iedereen is geschikt als begeleider van jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Volgens Henk ter Haar en Mark Mulder gaat het om een combinatie van persoonskenmerken, beroepscapaciteiten, werkervaringen en maatschappe- lijke ontwikkelingen. Mulder: ‘We zijn onze organisa- tie gestart omdat we op basis van onze eigen ervaring dachten dat we het anders en beter konden. We gin- gen voor kleinschalig en persoonlijk, en we doen het vanuit passie voor ons vak en affiniteit met deze doelgroep. De transitie bood mogelijkheden om iets nieuws op te zetten. We zijn geschrokken van de onwetendheid bij gemeenten, de enorme bureaucratie, de traagheid waarmee besluiten tot stand komen en het haast ondoordringbare oerwoud aan regeltjes. Voorschriften zijn prima, controle is uitstekend, maar het mag nooit de werkuitvoering in de weg staan of te veel tijd opslokken. We hebben dit vak gekozen om te dóén.’ 

Meer info
3,90