Zelfvertrouwen bij elkaar boksen

Zelfvertrouwen bij elkaar boksen

Productgroep Sozio 4 - 2016 (Special LVB)
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Voor LVB’ers is sporten een uitstekende manier om sociale vaardigheden te leren. Sozio-redacteur Huub Wiltschut gaat op bezoek in Almere, waar Henk ter Haar en Mark Mulder zich samen met deze jongeren in het zweet werken. ‘Onze ervaringen in de jeugdhulpverlening zijn onze beste leerschool geweest.’

Beroepskwaliteiten
Niet iedereen is geschikt als begeleider van jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Volgens Henk ter Haar en Mark Mulder gaat het om een combinatie van persoonskenmerken, beroepscapaciteiten, werkervaringen en maatschappe- lijke ontwikkelingen. Mulder: ‘We zijn onze organisa- tie gestart omdat we op basis van onze eigen ervaring dachten dat we het anders en beter konden. We gin- gen voor kleinschalig en persoonlijk, en we doen het vanuit passie voor ons vak en affiniteit met deze doelgroep. De transitie bood mogelijkheden om iets nieuws op te zetten. We zijn geschrokken van de onwetendheid bij gemeenten, de enorme bureaucratie, de traagheid waarmee besluiten tot stand komen en het haast ondoordringbare oerwoud aan regeltjes. Voorschriften zijn prima, controle is uitstekend, maar het mag nooit de werkuitvoering in de weg staan of te veel tijd opslokken. We hebben dit vak gekozen om te dóén.’