Realistisch beeld van zelfredzaamheid

Realistisch beeld van zelfredzaamheid

Productgroep Sozio 4 - 2016 (Special LVB)
Ype Brada | 2016
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In hoeverre berust de zelfredzaamheid van cliënten op eigen kracht en in welke mate krijgen zij ondersteuning van hun netwerk en/of professionals? De ZRM-Krachtenwijzer toont de krachtenverdeling in de verschillende levensdomeinen in één oogopslag en voorkomt zo dat mensen met een licht verstandelijke beperking worden overschat.