Online hulp maakt een opmars in de aanpak van huiselijk geweld

Online hulp maakt een opmars in de aanpak van huiselijk geweld

Productgroep Sozio 4 - 2020
2,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

We kennen online hulp (ook wel e-health genoemd) al langer in de (geestelijke) gezondheidszorg, bijvoorbeeld voor diabetespatiënten of mensen met een depressie. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die online modules volgen naast een offl ine behandeling door een psycholoog, of om mensen die zelfstandig een online interventie doorlopen: online zelfhulp. Het is in ieder geval al langer duidelijk dat mensen baat kunnen hebben bij online hulp.

Moeilijkheden door de coronacrisis
Sinds de coronacrisis is het voor organisaties die werkzaam zijn op het gebied van huiselijk geweld moeilijker geworden om geweld tijdig te signaleren en hulp te verlenen. Doordat de norm was om zo veel mogelijk thuis te werken, werden huisbezoeken schaarser en gingen mensen niet of minder naar de dokter of andere plekken, waardoor ze ook minder ‘in beeld’ waren. Het was duidelijk dat veel mensen door de coronamaatregelen minder mogelijkheden hadden om huiselijk geweld te melden en tegelijkertijd was er de verwachting dat het huiselijk geweld zou toenemen. Daarom werden er maatregelen genomen, zoals de ‘geheime code’ masker 19 bij de apotheken en het invoeren van digitale opties. Verschillende huiselijkgeweldorganisaties begonnen bovendien met het opstarten van chatmogelijkheden, zoals Moviera en Veilig Huis1; bij sommige organisaties was deze functie al beschikbaar, zoals bij Fier. 

De eerste Nederlandse online interventie m.b.t. partnergeweld: SAFE 
Voor de coronacrisis was er echter al een interessante  ontwikkeling aan de gang wat betreft online hulp in het kader van huiselijk geweld. Bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc loopt sinds 2018 het SAFE-project (met subsidie van ZonMw). Het team, onder leiding van prof. dr. Sabine Oertelt-Prigione, heeft de eerste Nederlandse online interventie ontwikkeld voor vrouwen die (ex-) partnergeweld meemaken. Partnergeweld kan verschillende vormen hebben (psychisch, fysiek, seksueel, economisch), gepleegd door een huidige partner of ex-partner.