Ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van ouderen

Ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van ouderen

Productgroep Geron 2013-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Door de vergrijzing is er een noodzaak tot arbeidsparticipatieverhoging. Alleen daardoor kan de verhouding tussen actieven en inactieven, en daarmee het draagvlak van de welvaart en de sociale zekerheid, op peil blijven. Eén van de groepen waar mogelijk nog ruimte is voor participatieverhoging, zijn de ouderen. In dit artikel wordt ingegaan op de historische ontwikkelingen in de participatiegraad van ouderen, de achtergronden hiervan en wordt een vooruitblik gegeven waarin ook een aantal beleidsmatige mogelijkheden de revue passeren om de arbeidsparticipatie te verhogen.