Onvoldoende beschermd

Onvoldoende beschermd

Productgroep Sozio 4 - 2019
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In juni bood de commissie -De Winter haar eindrapport aan de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Justitie en Veiligheid) aan. De commissie had onderzocht in hoeverre jeugdigen die tussen 1945 en nu verbleven in jeugdinstellingen het slachtoffer waren van psychisch, fysiek en seksueel geweld. Carolien Felëus schetst in dit artikel de bevindingen.