Optimaal jezelf kunnen zijn

Optimaal jezelf kunnen zijn

Productgroep Sozio 3 - 2019
Jessica Maes | 2019
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Seksuele diversiteit en genderidentiteit worden steeds vaker besprokenbij de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking.  Dat is belangrijk, zo betoogt Jessica Maes in dit artikel. ‘Als begeleiders handelen vanuit de heteroseksuele norm missen LHBTI’ers met een LVB de ondersteuning waar ze recht op hebben.’