Ouderbegeleiding: gevangen in een model (medisch denken in de ggz)

Ouderbegeleiding: gevangen in een model (medisch denken in de ggz)

Productgroep Ouderschapskennis 2006-1
3,90

Omschrijving

De geestelijke gezondheidszorg is geënt op het zogenaamde medisch model. Het nieuwe zorgstelsel met zijn nadruk op transparantie door het verplichten van DBC-registratie en streven naar een vrije markt heeft dit denken versterkt. Hulpverleners in de GGZ, met name ouderbegeleiders, werken in een context die niet aansluit op hun manier van denken en communiceren. Wat zijn de kenmerken van dit medische model en wat betekent dit medisch denken voor de beroepsidentiteit van de ouderbegeleider?