Participatie van ouderen in lokaal beleid

Participatie van ouderen in lokaal beleid

Productgroep Geron 2013-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het aandeel ouderen ten opzichte van de totale bevolking neemt toe. Samen met een toename van de diversiteit zal deze vergrijzing in de komende decennia ongetwijfeld enkele diepgaande veranderingen in de samenleving tot gevolg hebben. Deze ontwikkelingen nopen ons om stil te staan bij zowel de positie als de rol die ouderen in onze samenleving kunnen of willen spelen. Bovendien blijkt in onze representatiedemocratieën de nood aan nieuwe en vooral vernieuwende vormen van politieke participatie. Het succes van bijvoorbeeld een experiment als de G-1000 in België toont aan dat er vraag is naar nieuwe vormen van burgerparticipatie, die gebaseerd zijn op zeer gerichte en actieve betrokkenheid op het politieke bestel. Burgers zien zich steeds vaker als actieve participanten in beleidsvoering en zoeken nieuwe wegen om dit verlangen te realiseren.