Positieve transfereffecten leerervaringsproject

Positieve transfereffecten leerervaringsproject

Productgroep Sozio 87 - 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De resultaten van een project waarbij ouders, kinderen en gezinsbegeleiders onder primitieve omstandigheden kamperen, blijken lastig over te dragen naar de thuissituatie. Het lectoraat Professionalisering van agogische beroepen en vaktherapeuten (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) onderzocht daarom wat transfer van deze leereffecten naar de dagelijkse opvoedingspraktijk, succesvol maakt.