Professionalisering in een bewegend werkveld

Professionalisering in een bewegend werkveld

Productgroep Sozio 1 - 2020
3,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Van sociaal werkers wordt nogal wat verwacht. Ze moeten zich niet alleen positioneren en profileren (als sociaal professionals); ze moeten ook efficiënt en moreel verantwoord kunnen (samen) werken in een politiek spanningsveld waarin de identiteit van sociaal werk voortdurend ter discussie staat. De grote diversiteit aan praktijken, cliënten, collega’s, managers en politici met wie ze te maken hebben, en de verscheidenheid aan visies, motieven en belangen maken het niet eenvoudiger. Hoe bereid je studenten social work daarop voor? Beter nog: hoe kunnen studenten zich daar zelf op voorbereiden?