Project Pro: onvoorwaardelijke en menswaardige ondersteuning

Project Pro: onvoorwaardelijke en menswaardige ondersteuning

Productgroep Sozio LVB 2023 (complete editie)
Max Paumen | 2023
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Bij Pro gaat het om cliënten die zijn opgegroeid in een omgeving waarin de licht verstandelijke beperking (LVB) niet of pas later is onderkend en bij wie bijkomende stoornissen niet goed zijn behandeld. De omgeving sloot lange tijd niet aan bij wat de cliënten nodig hadden, wat tot uiting kwam in ernstig probleemgedrag. Aan de orde waren onmacht en negatieve relaties met begeleiders in zorginstellingen en veel agressie naar zichzelf, anderen of naar voorwerpen. Met uitstoting tot gevolg: de cliënt moest weg. Pro spreekt van uitstoting als agressie en onmacht de aanleiding is voor overplaatsing naar een andere instelling of woning en als deze overplaatsing het initiatief is van de zorginstelling en niet van de cliënt zelf.