Reclassering Nederland als ‘wijkgenoot’

Reclassering Nederland als ‘wijkgenoot’

Productgroep Sozio 2 - 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Al bijna 200 jaar draagt de reclassering bij aan de veiligheid van de samenleving door criminaliteit te voorkomen en recidive terug te dringen. Dit wordt óók steeds meer een lokale opgave en daarom zoekt Reclassering Nederland in toenemende mate verbinding met het lokale veld. De reclassering ontstond in 1823 als een landelijk particulier initiatief dat voortkwam uit de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Daarbij ging het vooral om gevangenisbezoek en na het ontslag uit de gevangenis het op weg helpen met werk en huisvesting. Al snel ontstonden plaatselijke afdelingen.2 Door de verbinding met het lokale veld te versterken bouwt Reclassering Nederland voort op haar wortels, maar in een moderner jasje en beter wetenschappelijk onderbouwd.