Redactioneel - Het oude lijf

Redactioneel - Het oude lijf

Productgroep Geron 2012-2
2012
Gratis

Omschrijving

Redactioneel

Het oude lijf

Ons lichaam is het belangrijkste wat we hebben. Met en in ons lichaam ervaren wij de wereld. In ons lichaam huist onze geest, waarmee we de wereld betekenis geven en ons leven bezielen door te dromen, te denken, verdriet te hebben, creatief te zijn...

Dit themanummer van Geron is aan het verouderende lichaam gewijd. Het oude lijf, dat met het klimmen der jaren zijn jeugdige schoonheid verliest, strammer wordt en gebreken gaat vertonen. Over een oud lijf wordt zelden geschreven; het haalt zelfs de cover van Plus magazine niet. Het roept weerzin op, of medelijden. Soms zelfs beide.
En het roept vragen op. Hoe kwetsbaar is dat oude lijf? Is ouder worden een natuurlijk proces waarbij je je moet neerleggen? Of is het een ziekte die te genezen is? Valt er iets te doen aan of tegen de veroudering? Is er een methode, een therapie, een recept te verkrijgen om ouder worden uit te schakelen?
Er bestaat inmiddels een hele industrie om het oude lijf niet oud te laten lijken. Dat gaat van eenvoudige potjes en tubes crème, via allerlei pillen en drankjes tot aan de plastische chirurgie. Er gaat in deze branche veel geld om. Maar toch verkoopt een oud lijf niet. Op de covers van de commerciële bladen voor ouderen zien we alleen mooie jong uitziende ouderen staan, meestal gephotoshopt. Het oude gerimpelde, door het leven getekende lijf wordt buiten zicht gehouden. Mag het oude lijf niet meer gezien worden?

De geriater heeft er beroepshalve een goed oog voor. Ten behoeve van het oude lijf is in de jaren tachtig van de vorige eeuw de geriatrie als medisch specialisme ontstaan. Naarmate mensen ouder worden lopen zij meer risico op ziekten zoals dementie en Parkinson. Dikwijls komt zo'n ziekte niet alleen en is er sprake van comorbiditeit. Maar heeft alleen de arts iets zinnigs te zeggen over het oud lijf? Met als gevaar een medicalisering van de ouderdom, die aan ouderen de zeggenschap over hun eigen lichamelijkheid ontneemt.
De grootste deskundige op het gebied van het oude lijf blijft zijn of haar bewoner, de oudere zelf. Die laten we in dit nummer dan ook aan het woord.

Ria Wijnen, Frits de Lange & Toon Verlaan