Samenwerkin gggz en verslavingszorg

Samenwerkin gggz en verslavingszorg

Productgroep Sozio 69 - 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Instellingen voor ggz en verslavingszorg werken in toenemende mate samen. Niet in de laatste plaats vanwege het werken met cliënten met dubbeldiagnose. Interim-manager Angeline Miedema is in Amsterdam betrokken bij een samenwerkingsproject en doet verslag van haar bevindingen. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de organisaties?