Samenwerking tussen huisarts en wijkteam

Samenwerking tussen huisarts en wijkteam

Gratis

Omschrijving

Sterke eerste lijn voor kind en gezin
Een sterke eerstelijnsvoorziening waar kinderen, jongeren en hun ouders terecht kunnen met hun vragen en waar nodig intensievere hulp wordt ingeschakeld, dat is belangrijk.1 Wijkteams en huisartsen zijn partners in het bieden van passende hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders.

Voor veel gezinnen is de huisarts het eerste aanspreekpunt bij psychosociale problemen of bij vragen over de opvoeding.3 Wijkteams zien ook veel kinderen, jongeren en gezinnen met vragen over of moeilijkheden in opvoeden en opgroeien. Huisartsen en wijkteams kunnen beiden verwijzen naar specialistische jeugdhulp en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het normaliseren van opvoed- en opgroeivragen of moeilijkheden. 
Opvoeden en opgroeien is niet makkelijk; sommige vragen horen bij het alledaagse opvoeden en opgroeien. Bij andere vragen of moeilijkheden is specialistische jeugdhulp nodig. Door een goede 
samenwerking tussen het wijkteam en de huisarts kunnen kinderen en jongeren dicht bij huis de hulp krijgen die ze nodig hebben en kan specialistische jeugdhulp tijdig ingezet worden. 
Tegelijkertijd voorkomt een goede samenwerking dat kinderen en jongeren onnodig worden doorverwezen naar de specialistische hulp, zodat deze hulp beschikbaar blijft voor kinderen en 
jongeren die het echt nodig hebben. Er zijn verschillende manieren om de samenwerking tussen het wijkteam en de huisarts te verbeteren en om dicht bij huis passende hulp te bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders. Veel gemeenten zetten een jeugdprofessional in die in de huisartsenpraktijk aanwezig is. Deze publicatie gaat daarom over deze samenwerkingsvorm.