Schatten ouderen hun beweegpatroon te rooskleurig in?

Schatten ouderen hun beweegpatroon te rooskleurig in?

Productgroep Geron 2010-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een gezonde leefstijl op oudere leeftijd, waaronder voldoende lichaamsbeweging, draagt bij aan het voorkomen van chronische ziekten, functionele achteruitgang en vroegtijdige sterfte. Volgens recente gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) geeft 58% van de 65-plussers zelf aan dat zij de Nederlandse Norm Gezond Bewegen halen. Dit percentage is de afgelopen tien jaar vrijwel constant. Maar is het mogelijk om zelf goed in te schatten of de norm gehaald wordt? Onderzoekers van de Vrije Universiteit hebben bij een groep oudere deelnemers aan de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) het beweegpatroon gemeten met beweeg-meters en deze informatie vergeleken met de zelfgerapporteerde activiteit.