Sociaal werk is toe aan een meervoudig handelingsperspectief

Sociaal werk is toe aan een meervoudig handelingsperspectief

Productgroep Sozio 1 - 2020
Ido de Vries | 2020
3,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sociaal werkers, maar ook andere professionals werkzaam in het sociaal domein, kenmerken zich door het verbinden van de leefwereld van de burger met de systeemwereld van beleid, regels en instituties. Met de decentralisatie van taken van het rijk naar gemeenten (2015) is de systeemwereld voor burgers nog dichterbij gekomen. Ido de Vries (docent/ onderzoeker toegepaste psychologie en sociaal ondernemen, aan de hogeschool Leiden) gaat in op de invloed van macro-ontwikkelingen op het sociaal domein en hoe wij hier het best naar kunnen handelen.