Sociale problemen en sociale oplossingen: Misschien kan het wel heel anders?

Sociale problemen en sociale oplossingen: Misschien kan het wel heel anders?

Productgroep Sozio | Sociaal en Digitaal: een groeiende combinatie
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Armoede, criminaliteit, verslaving, trauma, een ongezonde leefstijl en problematische sociaal-emotionele relaties: het zijn sociale vraagstuk- ken van alle tijden. Vanuit een methodisch en een technologisch per- spectief zijn er nieuwe oplossingen denkbaar. Door daarmee samen aan de slag te gaan kan brede consensus worden bereikt over de waarde van het sociaal werk.