Sozio 1 2024 | Ik, jij, wij - en alles eromheen (compleet nummer)

Sozio 1 2024 | Ik, jij, wij - en alles eromheen (compleet nummer)

Productgroep Sozio 1 2024
2024
14,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

  • Een succesverhaal. Betere samenwerking in de driehoek
  • Families helpen zichzelf te helpen Ecosystemisch gericht werken met een klinische antropologische blik
  • Samen hart werken: Teams hebben hartwerkers nodig
  • Van Kenniswerkplaats naar SAMEN-werkplaats
  • Do or don’t | Wat zijn de voor- en nadelen van het inzetten van ervaringsdeskundigheid binnen je onderzoeksgebied?
  • Wat houdt mensen bezig: Ingekort fragment uit: 'Wij zijn ons zelf. Inzicht in onszelf en de wereld om ons heen”
  • Rode bieten; koud of warm. Hoe eet jij ze?
  • Digitale samenwerking rondom kwetsbare thuiswonende burgers komt moeizaam van de grond?
  • Biografi sch coachen brengt het levensverhaal in kaart.