Specialistisch jongerenwerk

Specialistisch jongerenwerk

Gratis

Omschrijving

Naar aanleiding van diverse werkbezoeken in binnen- en buitenland heeft Songül Mutluer (Tweede Kamerlid namens de PvdA en woordvoerder Justitie & Veiligheid) besloten om een bijeenkomst te 
organiseren over het jongerenwerk. Songül heeft als doel “om jongeren in kwetsbare wijken perspectief te  bieden,  zodat  we  voorkomen  dat  zij  een  criminele  carrière  gaan  ambiëren.” Tijdens  al  die 
werkbezoeken  in  verschillende steden  hebben  Songül en  haar  team  ervaren  hoe  waardevol  het jongerenwerk is in dit streven. Rond diezelfde tijd werkte ik toevallig aan een position paper over 
jongerenwerk voor ‘de 2%’ (De Jong, 2022)1. Dat paper gaat over hoe regulier jongerenwerk succesvol is  voor  de  kwetsbare  doelgroep,  maar op  diverse  plekken vaak  helaas  ontoereikend  blijkt  voor 
preventieve interventies gericht op de risicogroep, ‘de 2%’-doelgroep2. Vandaar dat mijn collega’s Yasmine Moussaid, Ilvan Sahetapy en ik erg blij waren met haar uitnodiging om op 8 november 2022 in 
de Tweede Kamer samen met andere genodigden mee te denken over jongerenwerk in relatie tot deze doelgroep.
Bij  de  bijeenkomst  is  de  (praktijkgerichte)  wetenschap  goed  vertegenwoordigd  vanuit  de Academische Werkplaats Risicojeugd, met Fleur Souverein en Eva Mulder, beiden van het Amsterdam 
UMC. De hoofdgasten zijn uiteraard de uitvoerende professionals uit het werkveld: jongerenwerkers (plus), jeugdcoaches, individueel begeleiders en vele varianten op het soort specialisme dat is vereist voor deze doelgroep. Allemaal weten deze professionals de uitdagende doelgroep te bereiken en te betrekken bij projecten en interventies in hun gemeenten (soms al tijdens een voortraject in detentie). 
Aanwezig zijn YETS Foundation, De Connectie Coach, Stichting IMD, Presikhaaf University, Streetking, Stichting  Ajuau  &  Etta  Gym,  EQfit  Academy,  Sport  en  Welzijn  Moerdijk, AM  Support  Team, 
Atlas/Hofvijver, Jeugdwerk Den Haag, Meerwaarde, Stichting JOZ, Stichting JOU (Overvecht), Welzijn Lelystad,  Stagehuis  Schilderswijk,  Jongerenwerk  Zeewolde,  Vivestra,  Jongerenwerk  Middelburg, 
Jongerenwerk Zaandam, Expeditie 070, verder aangevuld met organisaties als Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Stichting Jeugdwerk en BVJong.
Vanuit diverse invalshoeken blijken deze partijen contact te maken met de doelgroep en vanuit oprechtheid, betrokkenheid én gezag hun bijdrage te leveren aan een preventieve aanpak. Dat doen zij 
bijvoorbeeld met interventies gericht op sport, coaching, steun en hulp, onderwijs, werk en inkomen, of traumaverwerking. Ook de organisatievormen blijken divers. Het varieert van klein tot groot; van 
commercieel tot sociaal ondernemerschap, en van volledig gesubsidieerd tot geheel onderdeel van de gemeente zelf; en van aangestuurd vanuit sociaal domein tot gepositioneerd bij veiligheid (of een 
tussenvariant). Wat een gemene deler lijkt te zijn, is de passie voor het vak en de verregaande inzet op de doelgroep. Als de moderator ons bij aanvang bedankt dat wij op onze vrije avond naar Den Haag waren gekomen, reageert één van de aanwezigen dat  dit niet de juiste zienswijze is: “Wij werken voor jongeren, dus wij zijn hier niet op onze vrije avond. Wij staan 24/7 klaar om ons in te zetten.”