Stel bestaanszekerheid van mensen centraal bij brede armoede- en schuldenaanpak

Stel bestaanszekerheid van mensen centraal bij brede armoede- en schuldenaanpak

Productgroep Sozio 2 - 2022
2022 | 9789085602088
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Problematische schulden zijn een individueel én een maatschap­ pelijk probleem: een probleem dat met de huidige stijging van de prijzen voor energie en levensmiddelen snel groter dreigt te worden. Voor het voorkómen van risicovolle en problematische schulden is snel nieuw beleid nodig dat de bestaanszekerheid van mensen centraal stelt. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid & Samen­ leving (RVS) in het advies ‘Van schuld naar schone lei’ dat op 20 april 2022 werd aangeboden aan minister Carola Schouten. Op de korte termijn ziet de RVS een nationale saneringsopgave als begin van benodigde hervormingen.