Survivalgids: Tips door jongeren voor jongeren

Survivalgids: Tips door jongeren voor jongeren

Jorien Meerdink | 2018 | 9789088508486 | http://www.wespweb.nl/
Gratis

Omschrijving

Hoe is het om in een groep of gezinshuis te wonen? Welke tips geven jongeren elkaar om te wennen, hoe gaan ze het 
liefst om met groepsgenoten en groepsleiding of gezinshuisouders? Welke reacties en emoties horen erbij als je niet thuis 
kan wonen, wat helpt? En hoe bereid je je eigenlijk het beste voor op je vertrek? 
We vroegen het honderd jongeren die wonen in leefgroepen, gezinshuizen, centra voor kamertraining en naastwonend 
mentorschap, huizen voor jonge moeders en andere groepen in Nederland en op Curaçao. Ook gingen we zoeken in 
de duizenden interviews die jongeren de afgelopen jaren hebben gegeven in projecten van stichting Wesp en voor het 
WIJ-magazine.
We hebben al hun tips verzameld en bij ieder hoofdstuk de Rechten van kinderen vermeld, die staan in het 
Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Mariëlle Bahlman, jurist bij Defence for Children, werkte mee 
aan de formulering van de kinderrechten. 
Ook hebben we wat geschreven over gevoelens waar veel uit huis geplaatste jongeren mee te maken hebben.
Jongeren die in groepen of gezinshuizen wonen of hebben gewoond, hebben meegedacht. Samen hebben we keuzes 
gemaakt over de onderwerpen, de teksten, de tips, de tekeningen en de vormgeving. Leden van de Jongerenraad 
van Cardea hebben een deel van de interviews gehouden. Leden van de organisatie van ervaringsdeskundigen ExpExs 
(‘Experienced Experts’) hebben feedback gegeven op de inhoud en de vormgeving.