Talent van ouderen verloren door onterechte vooroordelen

Talent van ouderen verloren door onterechte vooroordelen

Productgroep Geron 2012-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Maatschappelijke participatie van kwetsbare doelgroepen staat centraal in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Ook ouderen moeten meer dan voorheen hun steentje bijdragen aan het maatschappelijk welzijn. In hoeverre beperken de vooroordelen over ouderen echter hun mogelijkheden om actief te zijn? Ondanks alle aandacht voor actief burgerschap in de Wmo is het de vraag of er wel voldoende belangstelling voor dit vraagstuk is.