Van aanbod- naar vraaggestuurde zorg

Van aanbod- naar vraaggestuurde zorg

Productgroep Geron 2010-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Er zijn twee elkaar versterkende bewegingen waar te nemen in de ouderenzorg: een die zich vooral richt op het vergroten van de mogelijkheden van ouderen om in de eigen omgeving zo lang mogelijk te blijven participeren. En de andere om de keuze voor een niet zelfstandige woonomgeving zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Aan beide draagt het Ministerie van VWS actief bij in de vorm van passend beleid, stimulerings- en ondersteuningsprogramma's.