Van brand blussen naar brand voorkomen

Van brand blussen naar brand voorkomen

Productgroep Sozio 2 2024
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Jeugdzorgaanbieders in financieel zwaar weer halen bijna wekelijks het nieuws. Vooral de financiële conditie van grote jeugdzorginstellingen is zorgelijk. Dat blijkt ook uit twee onderzoeken die de Jeugdautoriteit (JA) eind april uitbracht. De JA helpt om de continuïteit van jeugdzorg te waarborgen. Daarvoor richt de JA zich via vroegsignalering steeds meer op het voorkomen van financiële problemen.

Afgelopen april publiceerde de Jeugdautoriteit twee onderzoeken: de trendanalyse ‘Financiële ontwikkelingen in de jeugdhulpsector’ en de impactanalyse ‘Nieuwe cao jeugdzorg’. De trendanalyse laat zien dat het aantal jeugdhulpaanbieders dat verlies lijdt toeneemt. Deze toename komt niet geheel onverwacht: de tarieven staan onder druk, het ziekteverzuim neemt toe en na het wegvallen van de coronasteun hebben aanbieders het in financieel opzicht zwaarder. Kijkend naar de omvang van aanbieders constateert de Jeugdautoriteit dat vooral grotere aanbieders kampen met een negatief financieel resultaat. “Naast hoge kosten voor bijvoorbeeld inhuur van extern personeel staan grote aanbieders aan de lat voor hoog complexe, specialistische zorg die vaak gepaard gaat met financiering van verblijfsfuncties”, zegt Kees van Nieuwamerongen, directeur van de Jeugdautoriteit. Als de financiële gezondheid van deze aanbieders wordt bedreigd, betekent dit tegelijk een dreiging voor de continuïteit en toegankelijkheid van de jeugdzorg.

De impactanalyse ‘Nieuwe cao jeugdzorg’ richt zich op de impact van de Cao Jeugdzorg, waarvoor 2024 een loonstijging is vastgelegd van 8,68% . Uit de analyse blijkt dat grote aanbieders die het al moeilijk hebben, het dit jaar wellicht nog moeilijker gaan krijgen. Twee derde van de ondervraagde jeugdhulpaanbieders verwacht namelijk dat de nieuwe cao impact heeft op hun organisatie. Van deze groep denkt 30% dat hun organisatie door de cao daadwerkelijk in financiële problemen komt: de ene helft verwacht dit binnen een half jaar, de andere helft op langere termijn.

Casuïstiek en vroegsignalering De afgelopen jaren heeft de Jeugdautoriteit elk jaar gemiddeld zo’n vijftien grote jeugdhulpaanbieders ‘in casuïstiek’. Door financiële problemen komt bij deze aanbieders de continuïteit van jeugdzorg in gevaar. De JA komt dan in actie, door de regio en de aanbieder te helpen met haar expertise. “We worden in die gevallen nogal eens vergeleken met de brandweer die uitrukt”, zegt Van Nieuwamerongen. Met het draaiboek Continuïteit Jeugdhulp en de nodige ervaring biedt de JA ondersteuning en structuur. “Dat doen we volgens mij heel goed, maar we willen niet dat die branden ontstaan. We willen ze voorkomen”, aldus Van Nieuwamerongen.