Van Kenniswerkplaats naar SAMEN-werkplaats

Van Kenniswerkplaats naar SAMEN-werkplaats

Productgroep Sozio 1 2024
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het huidige kabinet is de verbinding tussen het veiligheids-, zorgen sociaal domein voor mensen met complexe problematiek een belangrijk thema (ZonMW, 2022). Via het Actieprogramma Grip op Onbegrip zijn middelen beschikbaar gesteld om per regio invulling te geven aan het intensiveren van de samenwerking tussen gemeenten, ggz, politie en woningcorporaties rondom de aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag. 

Eén van die middelen is de Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag: een regionaal samenwerkingsverband waarin partijen uit praktijk, beleid, onderzoek, onderwijs en de doelgroep met elkaar samenwerken en leren door te doen (ZonMW, 2022). Dit artikel vormt een refl ectie op de start van de regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag in de (veiligheids)regio Gelderland-Midden.