Veroudering op de internationale politieke agenda: V N Actieplan Madrid 2002

Veroudering op de internationale politieke agenda: V N Actieplan Madrid 2002

Productgroep Geron 2009-3
Ben Slijkhuis | 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Begin april 2002 vond in Madrid de Tweede Verenigde Naties Conferentie plaats. Die leverde het VN Actieplan Vergrijzing Madrid 2002 op, het zogenoemde Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA). Getekend door honderdzestig lidstaten, vormt het de grondslag voor nationaal en internationaal beleid over vergrijzing. Ook voor Nederland markeerde deze conferentie een uniek moment van herwonnen elan en samenwerking van een twintigtal landelijke organisaties in de ouderensector, met een belofte van vernieuwing. Die belofte is in Nederland niet helemaal nagekomen.