Verward gedrag: een ‘wicked problem’ of een ‘veelkoppig monster’

Verward gedrag: een ‘wicked problem’ of een ‘veelkoppig monster’

Productgroep Sozio 3 Buitengewoon normaal 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ze noemen het wel een ‘wicked problem’ of een ‘veelkoppig monster’. Zes jaar geleden startte Nederland met een aanpak voor de problematiek van ‘verwarde personen’. Later ging dat ‘personen met verward gedrag’ heten en nu spreekt men van ‘personen met onbegrepen gedrag’. Maar welke naam je het ook geeft; het is en blijft een complex probleem.

Op 19 mei 2015 organiseerden de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie een bijeenkomst in een hotel in Den Haag over het toenemend aantal incidenten met verwarde personen. Vertegenwoordigers van politie, gemeenten, zorgorganisaties, cliëntorganisaties en maatschappelijke opvang waren uitgenodigd. De politie hield een presentatie met plaatjes over het groeiend aantal meldingen van mensen die verward op straat liepen, soms gevaarlijk gedrag vertoonden, en voor wie geen adequate hulp beschikbaar was. De boodschap was duidelijk: zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor deze mensen, maar omdat zij hun taak niet goed oppakken, verergeren problemen en komen ze uiteindelijk op het bordje van de politie terecht. Dit kon zo niet langer doorgaan. Op dat moment verschenen al regelmatig berichten over verwarde personen in de media en ook de politiek roerde zich. Een paar maanden eerder was de toedracht duidelijk geworden rond de moord op oud-minister Els Borst. Ze was omgebracht door een psychiatrisch patiënt die ook zijn eigen zus had vermoord. De man was bekend bij diverse instanties. Hij had zelf meerdere keren om hulp gevraagd, maar vergeefs. Noodkreten van zijn familie waren genegeerd. Door de tragische moord op Els Borst waren alle politieke alarmbellen gaan rinkelen. In het hotel in Den Haag was de spanning voelbaar. Hier móest een krachtig optreden van de overheid komen.