Vol vertrouwen schorsen

Vol vertrouwen schorsen

Productgroep Sozio 3 - 2019
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Jongeren met een LVB hebben na een strafbaar feit minder kans dat ze thuis het proces mogen afwachten dan andere jongeren. Ze verblijven dan in voorlopige hechtenis. Wat is er nodig om een jongere vol vertrouwen te kunnen schorsen uit voorlopige hechtenis? Zodat de jongere en zijn netwerk laten zien dat zij zich ervoor inzetten gedrag te veranderen en te bouwen aan een positieve toekomst.